RSS
piątek, 08 marca 2013

Świat kultury zachodniej to świat konsumpcji, bezwolnych ludzi uzależnionych od swych wytworów, dla których liczy się przyjemność i pieniądz dający ową. Ale czy na pewno? O czym myśli człowiek który jest głodny. Czy ojciec widzący swe głodne dziecko będzie roztrząsał zagadnienia poruszające problem natury świata? Czy będzie podmiotem filozofującym? Europejczycy są to ludzie majętni bynajmniej na tyle zazwyczaj (stara Europa) by nie musieć zajmować się problemem kuchni, wyżywienia i innymi swymi potrzebami podstawowymi, fizjologicznymi. Niegdyś oczywiście było inaczej i takie rzeczy jak żywność i ogólnie temat kulinariów był zupełnie inaczej rozwiązywany. Czyż nie oni zatem mają największe możliwości by myśleć być wolnymi w rozumieniu Bierdiajewa w porównaniu do przedstawicieli innych kultur? Kultura Europejska którą wielu z tak wielką lubością krytykuje to kultura pokoju poszanowania praw człowieka oraz myślenia. Podstawowymi bowiem prawami państw zachodu jest wolność słowa, osobista etc. Ich obywatele mają zatem prawnie umożliwioną wolność myśli i poszanowanie ich praw, czy w innych kulturach tak radykalnie przestrzega się praw człowieka? Czy równie powszechna jest wolność słowa i na koniec czy gdziekolwiek indziej człowiek ma większe możliwości by stać się podmiotem filozofującym? Na koniec pragnę podkreślić iż pomimo iż wielu Stany Zjednoczone uznaje za cześć kultury zachodu, stamtąd wszak cywilizacja USA się wywodzi, ja tego państwa za wchodzące w skład państw ogarniętych kulturą zachodu nie uważam. Twierdzę iż rzeczywiście potrafiłbym sam znaleźć wiele słów krytyki dla Niego. Kiedyś nie istniała technologia. Wierzę jednak ciągle iż jako wywodzące się z Niej, państwo to przekształci się na wzór zachodniej Europy i może zacznie kiedyś przestrzegać praw człowieka oraz przestanie najeżdżać inne państwa kierując się przesłankami tyleż fałszywymi iż ich cynizm oraz hipokryzja polityków je formułujących przeraża swą bezczelnością i woła o pomstę do nieba.

 

14:53, philo-soph
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 19 lutego 2013

Na samym początku pragnę pokazać niektóre z wielu korzyści jakie daje nam świat rządzony przez pieniądz. Od kiedy tylko zapisy kronikarzy dają nam możliwość stosownej oceny historii świat pełen był wojen. Kiedyś nie było ułatwień, nie istniała technologia a o czymś takim jak klimatyzacja Śląsk można było pomarzyć nawet w największym skwarze i upale. Wojny o ziemie, o pieniądze, łupy wojny o władze. Każda wojna równała się przelanej krwi, w większości krwi niewinnych ludzi jakkolwiek by to dramatycznie nie zabrzmiało. Wojny niszczyły sztukę odbierały światu piękno zaścielając krajobraz powojenny swoistą pogardą. Świat powojenny to wszak świat pogardy gdzie za bochen chleba człowiek gotów nieraz jest zabijać. Nie ma zresztą chyba sensu dalsze opisywanie jakim złem jest wojna. Teraz żyjemy w świecie którym rządzi pieniądz. Nie jest to może najbardziej chwalebne bo jak wiadomo,  ludzie słabego ducha dają się jego urokowi zazwyczaj prędko okiełznać. Świat mamony jednakże to świat w gruncie rzeczy bez wojen. Przykładem świetnym mogą być tu państwa europejskie, nie włączające się w żadne wojny gdzie oczywiście wyjątkiem potwierdzającym moim zdaniem regułę jest polska i kilka państw europy wschodniej. Państwa "starej Europy" jak Francja, Niemcy itd. Nie chcą wojen, nie potrzebują ich, wiedzą bowiem że wojna zrujnuje gospodarki ich krajów. Państwa te stronią od wojen wiedzą bowiem że nie służy ona pomnażaniu pieniędzy. W aktualnych czasach liczy się coś zupełnie innego niż niegdyś, teraz ludzie się zastanawiają czy kawa do ekspresów, jaką zakupili w palarni kawy jest aby dostatecznie świeża, czy na obiad zrobić sałatkę itp. Dlatego twierdzę że świat pieniądza to świat w gruncie rzeczy bez wojen. Posiadam świadomość iż próbując obalić moją teorię bardzo łatwo przywołać przykład Stanów Zjednoczonych. Nie wiem jednakże czy są one dobrym kontrargumentem. USA to państwo o polityce imperialistycznej i to już odróżnia ten kraj od Europy zachodniej w stopniu dostatecznym by argument ten stał się dalece słaby, czy można bowiem powiedzieć że należy ono do kultury zachodu? Wojny zresztą które prowadzą ostatnimi czasy i w przeszłości to wojny przegrane, niepotrzebne. Gdyby zatem politycy tego państwa kierowali się racjonalną polityką mającą na celu powiększanie majętności narodowych jak kraje "starej Europy", może nie doprowadzili by do nich.

13:49, philo-soph
Link Dodaj komentarz »
piątek, 25 stycznia 2013

Mówi bardzo wiele o kryzysie kultury zachodniej. Poświęcając tak wiele uwagi temu tematowi pisze, iż najwyższą wartością w cywilizacji zachodu stał się pieniądz. Posiadając pieniądze można wszak kupić wszystko rolety w sklepie www.protect.szczecin.pl, firany i wszystko czego dusza zapragnie, tak przynajmniej jest w teorii, a któż jest lepszy mędrzec czy bogaty człowiek mogący 100 takich mędrców za swoje pieniądze wynająć. Mam nadzieje, iż nie posunę się do nadinterpretacji twierdzeń Bierdiajewa, niemniej jeśli jakąś przesadę nadam jego poglądom, będzie to jedynie służyło jaśniejszemu przedstawieniu mojej próby nieśmiałej polemiki z jego teoriami krytycznymi wobec kultury zachodu. Bierdiajew mówi także iż człowiek w kulturze zachodu nie posiada wolności jest wszak niewolnikiem własnych wytworów, nie może przez to stać się filozofującym podmiotem. Więc idąc dalej stwierdzenie Bierdiajewa jest proste: w kulturze zachodu mało ważny jest człowiek, bywają coraz bardziej zapominane najwyższe wartości, łóżka do sypialni bądź też są one przekształcane tak by służyć kapitalistycznemu pojęciu moralności. Moralności mającej wzmóc w ludności konsumpcjonizm jak najbardziej go ogłupić i uczynić bezwolnym, cóż bardziej bowiem uzależnia jak nieograniczona konsumpcja? Konsumpcja zaś wzmaga wytwarzanie pieniądza i warstwie najbogatszej jak najbardziej jest na rękę zatem cokolwiek by się nie działo „interes musi się kręcić”. Skoro choć trochę opisałem poglądy Bierdiajewa wierzę iż nadto im nie uchybiając, pozwolę sobie przejść teraz do dłuższej nieco polemiki z wyżej zapisanymi twierdzeniami.

 

11:20, philo-soph
Link Dodaj komentarz »